Pacjent z sepsą. Schematy: diagnostyka i terapia

Pacjent z sepsą. Schematy: diagnostyka i terapia Patients with sepsis. Protocols for diagnosis and therapy Urszula Zielińska-Borkowska Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego, Centrum Medyczne...

Leczenie miejscowe ran przewlekłych

Leczenie miejscowe ran przewlekłych Local treatment of chronic wounds Elżbieta Szkiler Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Pielęgniarska, ul. Bema 80/3–4, 82-300 Elbląg, e-mail: elzbieta.szkiler@onet.pl Wpłynęło: 12.02.2018 Zaakceptowano: 20.05.2018 DOI:...