Znaczenie biofilmu Candida w leczeniu zakażeń grzybiczych

Znaczenie biofilmu Candida w leczeniu zakażeń grzybiczych Impact of Candida biofilm on treatment fungal infections Beata Sulik-Tyszka | Justyna Cieślik | Ewa Swoboda-Kopeć 1 Infection Prevention and Control Team University Hospital Galway, Ireland2 Pomorskie Centrum...