Historia aseptypki i antyseptyki

Historia aseptypki i antyseptyki The history of asepsis and antisepsis Sylwia Głowala 1 Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 2 Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach Sylwia Głowala Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu,...