Rola mikrobioty jelit w występowaniu autyzmu

Rola mikrobioty jelit w występowaniu autyzmu The role of gut microbiota in the occurrence of autism Marta Pawlicka1 | Anna Mroczek1 | Kamil Bałabuszek1 | Agnieszka Sikora2 | Alina Olender2 1 Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej...