Higieniczna dezynfekcja rąk w walce z zakażeniami

Higieniczna dezynfekcja rąk w walce z zakażeniami Hygienic hand disinfection in the fight against infections Beata Denisiewicz ORCID: 0000-0003-2238-4490 Stobrawskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Kup, ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup, e-mail:...

Bezpieczeństwo porodu domowego – profilaktyka zakażeń

Bezpieczeństwo porodu domowego – profilaktyka zakażeń Safety of home childbirth – preventing infections Katarzyna M. Kopeć-Godlewska1 | Jadwiga Wojkowska-Mach2 1 Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie2 Katedra...

Koinfekcja HCV/HIV – współczesne opcje terapeutyczne leczenia HCV

Koinfekcja HCV/HIV – współczesne opcje terapeutyczne leczenia HCV Coinfection HCV /HIV – current HCV therapeutic options Justyna Janocha-Litwin1 | Anna Szymanek-Pasternak1 | Krzysztof Simon1, 2 1 I Oddział Chorób Zakaźnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im....

Profilaktyka zakażeń w gabinecie dentystycznym

Profilaktyka zakażeń w gabinecie dentystycznym Infection prevention in dentist room Maria Ciuruś Zakład Nauczania Pielęgniarstwa z Pracowniami Praktycznymi, Katedra Nauczania Pielęgniarstwa, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, ul. Narutowicza 58, 90-145 Łódź, Tel.: (42) 678...