System infuzyjny – zamknięty czy otwarty?

System infuzyjny – zamknięty czy otwarty? Open or closed infusion system Anna Zdun1, 2 | Małgorzata Jadczak1, 3 | Paweł Witt1, 4 1 Grupa Robocza ds. Praktyki Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki2 Klinika Anestezjologii i...