Clostridium perfringens przyczyną biegunki poantybiotykowej

Clostridium perfringens przyczyną biegunki poantybiotykowej Clostridium perfringens may cause antibiotic-associated diarrhoea Anna Doszyń1 | Magdalena Dubińska2 1 Instytut Nauk o Zdrowiu Akademii Pomorskiej w Słupsku2 Ecolab Sp. z o.o., Kraków Anna Doszyń 107. Szpital...

Powikłania ospy wietrznej – omówienie wybranych przypadków

Powikłania ospy wietrznej – omówienie wybranych przypadków Complications of varicella – presentation of selected cases Ewa Duszczyk1, 2 | Ewa Talarek1, 2 1 Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego2 SP ZOZ Wojewódzki Szpital...