Biegunka i zaparcie u dzieci w podróży

Biegunka i zaparcie u dzieci w podróży Diarrhea and constipation in paedtiatric travellers Marcin Osiecki | Aleksandra Marach | Monika Meglicka | Grzegorz Oracz Klinika Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia...