Miejsce fidaksomycyny w leczeniu zakażeń Clostridium difficile

Miejsce fidaksomycyny w leczeniu zakażeń Clostridium difficile Fidaxomicin in the treatment of Clostridium difficile infections Anna M. Pietrzak1, 2 1 Klinika Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii Klinicznej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w...