Biomedyczne zastosowanie bakteryjnej celulozy

Biomedyczne zastosowanie bakteryjnej celulozy Biomedical application of bacterial cellulose Karol Fijałkowski1 | Radosław Drozd1 | Rafał Rakoczy2 | Adam F. Junka3 1 Katedra Immunologii, Mikrobiologii i Chemii Fizjologicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu...