Odpowiedzialność karna lekarza za błąd medyczny

Odpowiedzialność karna lekarza za błąd medyczny Doctors’ criminal liability for medical errors Maria Anna Dalkowska Studentka Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-999 Warszawa Wpłynęło: 30.08.2014 Zaakceptowano:...