Neuroinfekcja o etiologii Candida krusei – opis przypadku

Neuroinfekcja o etiologii Candida krusei – opis przypadku Neuroinfection caused by Candida krusei – a case study Beata Sulik-Tyszka1 | Justyna Cieślik1 | Anna Gabrych1 | Arkadiusz Nowak2 | Ewa Swoboda-Kopeć1 1 Zakład Mikrobiologii Samodzielnego Publicznego Centralnego...