Pomoc przedszpitalna u oparzonych

Pomoc przedszpitalna u oparzonych Prehospital care in burn patients Ryszard Mądry | Jerzy Strużyna | Tomasz Korzeniowski | Aleksandra Winiarska ORCID*: 0000-0002-6258-2419 | 0000-0002-3064-3379 | 0000-0002-7610-1460 | 0000-0002-5819-8414  Katedra i Klinika Chirurgii...