Ryzykować, mierzyć, oceniać i decydować

Ryzykować, mierzyć, oceniać i decydować Risk, measure, evaluate and decide Mirosława Malara1 | Barbara Ziółkowska2 | Grzegorz Ziółkowski3 1 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach – Gornośląskie Centrum Zdrowia...