Clostridium difficile – źródła zakażeń, czynniki wirulencji

Clostridium difficile – źródła zakażeń, czynniki wirulencji Clostridium Difficile – source of infections, virulence factors Eugenia Gospodarek | Agnieszka Mikucka | Krzysztof Skowron Katedra i Zakład Mikrobiologii Collegium Medicum im. L. Rydygiera w...

Znaczenie kliniczne Stenotrophomonas maltophilia

Znaczenie kliniczne Stenotrophomonas maltophilia Clinical significance of Stenotrophomonas maltophilia Dorota Bartoszek1 | Małgorzata Fleischer2 1 Katedra i Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu2 Katedra i Zakład...