Mikrobiologiczne skażenie zabawek w oddziałach pediatrycznych

Mikrobiologiczne skażenie zabawek w oddziałach pediatrycznych Microbiological contamination of toys in hospital pediatric departments Magdalena P. Ozimek1, 2 | Katarzyna A. Morawska1, 2 | Olga Bortkiewicz1 | Małgorzata Fleischer1 1 Katedra i Zakład Mikrobiologii...