Guz Degosa – rzadki guz naskórka. Opis przypadku klinicznego

Guz Degosa – rzadki guz naskórka. Opis przypadku klinicznego Degos Acanthoma – a rare tumor of the skin. A case report Andrzej Jaworek1, Gustaw Roter2, Grzegorz Dyduch3, Anna Wojas-Pelc1 1 Katedra i Klinika Dermatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego...