Wymazy z rany oparzeniowej – analiza mikrobiologiczna

Wymazy z rany oparzeniowej – analiza mikrobiologiczna Wound culture in burn patients – a microbiological analysis Anna Pudelewicz1 | Monika Lisiecka2, 3 1 Klinika Chirurgii Urazowej, Leczenia Oparzeń i Chirurgii Plastycznej Uniwersytetu Medycznego im. K....

Wymazy z rany oparzeniowej – analiza mikrobiologiczna

Wymazy z rany oparzeniowej – analiza mikrobiologiczna Wound culture in burn patients – a microbiological analysis Anna Pudelewicz1 | Monika Lisiecka2, 3 1 Klinika Chirurgii Urazowej, Leczenia Oparzeń i Chirurgii Plastycznej Uniwersytetu Medycznego im. K....

Dezynfekcja w medycynie – problemy prawne dawniej i dziś

Dezynfekcja w medycynie – problemy prawne dawniej i dziś Disinfection in medicine – legal problems in the past and today Przemysław Dalkowski Specjalista rynku farmaceutycznego współpracujący z firmą Schulke Polska Wpłynęło: 12.02.2015 Zaakceptowano: 25.02.2015 DOI :...