Powikłania po antybiotykoterapii

Powikłania po antybiotykoterapii Complications of antibiotic therapy Urszula Zielińska-Borkowska Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. W. Orłowskiego, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, ul....

Antybiotykoterapia w ciąży

Antybiotykoterapia w ciąży Antibiotic therapy in pregnancy Urszula Zielińska-Borkowska Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. W. Orłowskiego, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, ul. Czerniakowska...