ECMO jako metoda nowoczesnej intensywnej terapii – opis przypadku

ECMO jako metoda nowoczesnej intensywnej terapii – opis przypadku ECMO – a treatment method used in modern intensive case – a case study Sabina Krupa | Hanna Krukowska-Sitek | Kazimierz Widenka Klinika Kardiochirurgii – Pododdział Intensywnej Terapii Klinicznego...