Potencjał antybiofilmowy szczepów probiotycznych

Potencjał antybiofilmowy szczepów probiotycznych

Potencjał antybiofilmowy szczepów probiotycznych Antibiofilm potential of probiotic strains Ruth Dudek-Wicher | Justyna Paleczny | Marzenna Bartoszewicz ORCID*: 0000-0001-8033-3531 | 0000-0002-8783-7123 | 0000-0002-6542-2525 Katedra i Zakład Mikrobiologii...