Farmakoterapia zakażeń Clostridium difficile

Farmakoterapia zakażeń Clostridium difficile Pharmacotherapy of Clostridium difficile infection Grażyna Rydzewska1, 2 1 Klinika Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii z Pododdziałem Leczenia Nieswoistych Zapaleń Jelit Centralnego Szpitala Klinicznego MSW w Warszawie2...