Miejsce fidaksomycyny w leczeniu zakażeń Clostridium difficile

Miejsce fidaksomycyny w leczeniu zakażeń Clostridium difficile Fidaxomicin in the treatment of Clostridium difficile infections Anna M. Pietrzak1, 2 1 Klinika Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii Klinicznej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w...

Fidaksomycyna w leczeniu zakażeń Clostridium difficile

Fidaksomycyna w leczeniu zakażeń Clostridium difficile Fidaxomycin in the treatment of Clostridium difficile infection Grażyna Rydzewska1, 2 1 Klinika Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii z Pododdziałem Leczenia Nieswoistych Zapaleń Jelit Centralnego Szpitala...

Farmakoterapia zakażeń Clostridium difficile

Farmakoterapia zakażeń Clostridium difficile Pharmacotherapy of Clostridium difficile infection Grażyna Rydzewska1, 2 1 Klinika Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii z Pododdziałem Leczenia Nieswoistych Zapaleń Jelit Centralnego Szpitala Klinicznego MSW w Warszawie2...