Techniki wykrywania wirusów górnych dróg oddechowych

Techniki wykrywania wirusów górnych dróg oddechowych Detection methods for upper respiratory tract viruses Szymon Kierat1 | Urszula Demkow1, 2 1 Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala...