Historia aseptypki i antyseptyki

Historia aseptypki i antyseptyki The history of asepsis and antisepsis Sylwia Głowala 1 Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 2 Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach Sylwia Głowala Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu,...

Historia stosowania miodu na przestrzeni wieków

Historia stosowania miodu na przestrzeni wieków The history of honey application over the centuries Katarzyna Wilemska-Kucharzewska1 | Ewa Rojczyk2 | Marek Kucharzewski2 1 Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu Śląskiego...

Zarys historii metod i technik opatrywania oraz leczenia ran

Zarys historii metod i technik opatrywania oraz leczenia ran Historical outline of methods and techniques in dressing and treating wounds Barbara Raczkowska1 | Dorota Gregorowicz-Wapras2, 3 1 Zakład Pielęgniarstwa Pediatrycznego Katedry Pielęgniarstwa Zachowawczego...