Sepsa u pacjenta oparzonego – trudności i wyzwania

Sepsa u pacjenta oparzonego – trudności i wyzwania Sepsis in a patient – difficulties and challenges Małgorzata Makowska | Roman Wach | Anna Chrapusta ORCID*: 0000-0002-3123-6855 | 0000-0002-2988-1871 | 0000-0002-7820-974X Małopolskie Centrum Oparzeniowo-Plastyczne,...

Ocena przydatności prognostycznej IL -6 w reakcji zapalnej

Ocena przydatności prognostycznej IL -6 w reakcji zapalnej The evaluation of IL-6 prognostic usability in case of inflammatory reaction Marek Wojtaszek | Elżbieta Mach-Lichota | Dorota Ozga Katedra Ratownictwa Medycznego Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego...