Sepsa u pacjenta oparzonego – trudności i wyzwania

Sepsa u pacjenta oparzonego – trudności i wyzwania Sepsis in a patient – difficulties and challenges Małgorzata Makowska | Roman Wach | Anna Chrapusta ORCID: 0000-0003-0203-1823 Katedra i Zakład Żywienia Człowieka i Metabolomiki, Pomorski Uniwersytet Medyczny w...

Ocena przydatności prognostycznej IL -6 w reakcji zapalnej

Ocena przydatności prognostycznej IL -6 w reakcji zapalnej The evaluation of IL-6 prognostic usability in case of inflammatory reaction Marek Wojtaszek | Elżbieta Mach-Lichota | Dorota Ozga Katedra Ratownictwa Medycznego Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego...