Biofilmy mieszane bakteryjno-grzybowe, czy należy się ich bać?

Biofilmy mieszane bakteryjno-grzybowe, czy należy się ich bać? Multispecies bacterial-fungal biofilms, should we be afraid? Barbara Różalska | Aleksandra Budzyńska | Małgorzata Paszkiewicz | Beata Sadowska Katedra i Zakład Mikrobiologii Akademii Medycznej im. Piastów...