Przygotowanie pacjenta do planowego zabiegu operacyjnego

Przygotowanie pacjenta do planowego zabiegu operacyjnego Preparing the patient for surgery Miłosz Parczewski Samodzielna Pracownia Profilaktyki Zakażeń i Zakażeń Szpitalnych, Narodowy Instytut Leków, ul. Chełmska 30/34, 00-725 Warszawa, Tel.: (22) 851 52 05, Fax: (22)...