Czy i jak zwalczać przetrwalniki w szpitalu?

Czy i jak zwalczać przetrwalniki w szpitalu? Is it necessary to fight spores in a hospital and how to do it? Elżbieta Kutrowska Szpital Specjalistyczny św. Wojciecha, SP ZOZ, al. Jana Pawła II 50, 80-462 Gdańsk, Tel.: (58) 768 44 22, Fax: (58) 788 45 21 Wpłynęło:...