Rola mikrobioty jelit w występowaniu autyzmu

Rola mikrobioty jelit w występowaniu autyzmu The role of gut microbiota in the occurrence of autism Marta Pawlicka1 | Anna Mroczek1 | Kamil Bałabuszek1 | Agnieszka Sikora2 | Alina Olender2 1 Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej...

Dysbioza oraz zastosowania ryfaksyminy-α w jej leczeniu

Dysbioza oraz zastosowania ryfaksyminy-α w jej leczeniu Dysbiosis: treatment with rifaximin Magdalena Frej-Mądrzak1 | Małgorzata Jeziorek2 | Jolanta Sarowska1 | Agnieszka Jama-Kmiecik1 | Irena Choroszy-Król1 ORCID*: 0000-0002-8138-2586 | 0000-0001-6704-1788 |...

Zastosowanie probiotyków w neonatologii

Zastosowanie probiotyków w neonatologii Use of probiotics in neonatology Iwona Sadowska-Krawczenko 1 Zakład Pielęgniarstwa Pediatrycznego Katedry Pielęgniarstwa Zachowawczego Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu2...