Mikrobiologiczne mapowanie szpitala

Mikrobiologiczne mapowanie szpitala Mapping hospital infection zones Małgorzata Fleischer1 | Marleta Zienkiewicz2–4 1 Katedra i Zakład Mikrobiologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu2 Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie3 Szpital MSWiA w Szczecinie4...