Noworodek z wyłonioną przetoką jelitową – opis przypadku

Noworodek z wyłonioną przetoką jelitową – opis przypadku The infant with emerged ostomy – a case report Dorota Dudek Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej, Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091...

Bezdechy noworodków

Bezdechy noworodków Apnea of prematurity Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka, II Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii,Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Karowa 2, 00-315 Warszawa Wpłynęło: 12.09.2016...

Opieka nad noworodkiem z kontrolowaną hipotermią głowy

Opieka nad noworodkiem z kontrolowaną hipotermią głowy Nursing care of newborns with controlled head hypothermia Sylwia Krzemińska1, Agnieszka Magiera2, Adriana Borodzicz1, Marta Arendarczyk1 1 Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki Wydziału...