Współczesna diagnostyka legionelozy

Współczesna diagnostyka legionelozy Contemporary diagnostic methods of legionellosis Marcin Gordon1 | Karina Jahnz-Różyk1 | Katarzyna Pancer2 1 Zakład Immunologii i Alergologii Klinicznej Wojskowego Instytutu Medycznego Centralnego Szpitala Klinicznego MON w...