Prawo pacjenta do zgody a obowiązek leczenia

Prawo pacjenta do zgody a obowiązek leczenia Patient’s right to consent and the obligation of treatment Anna Dalkowska Katedra Prawa i Postępowania Cywilnego, Szkoła Wyższa Prawa i Dyplomacji, ul. Śląska 35/37, 81-310 Gdynia, Tel.: (58) 661 83 91, Fax: (58) 661 83 93...