Kinesiotaping w terapii obrzęków

Kinesiotaping w terapii obrzęków Kinesiology taping in oedemas therapy Emilia Mikołajewska Klinika Rehabilitacji, 10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy, ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz, Tel.: 607 887 707 Wpłynęło: 15.06.2013...