Wrodzone zarośnięcie nozdrzy tylnych

Wrodzone zarośnięcie nozdrzy tylnych Congenital choanal atresia Margareta Budner1, 2 | Jerzy Strużyna2 1 Klinika Chirurgii Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie2 Wschodnie Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Łęcznej Margareta...

Wrodzone zarośnięcie nozdrzy tylnych

Congenital choanal atresia Wrodzone zarośnięcie nozdrzy tylnych Margareta Budner1, 2 | Jerzy Strużyna2 1 Klinika Chirurgii Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie2 Wschodnie Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Łęcznej Margareta...