Zastosowanie larw Lucilia sericata w leczeniu oparzeń

Zastosowanie larw Lucilia sericata w leczeniu oparzeń The use of Lucilia sericata maggots in burns Magdalena Bugaj | Jerzy Strużyna | Ryszard J. Mądry | Tomasz Korzeniowski | Sergey Antonov Wschodnie Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Łęcznej...