Borelioza z Lyme – problemy kliniczne i diagnostyczne

Borelioza z Lyme – problemy kliniczne i diagnostyczne Lyme borreliosis – clinical and diagnostic problems Beata Mączyńska | Marzenna Bartoszewicz | Elżbieta Witecka-Knysz | Adriana Janczura Katedra i Zakład Mikrobiologii Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we...