Dezynfekcja w medycynie – problemy prawne dawniej i dziś

Dezynfekcja w medycynie – problemy prawne dawniej i dziś Disinfection in medicine – legal problems in the past and today Przemysław Dalkowski Specjalista rynku farmaceutycznego współpracujący z firmą Schulke Polska Wpłynęło: 12.02.2015 Zaakceptowano: 25.02.2015 DOI :...