Ocena przydatności prognostycznej IL -6 w reakcji zapalnej

Ocena przydatności prognostycznej IL -6 w reakcji zapalnej The evaluation of IL-6 prognostic usability in case of inflammatory reaction Marek Wojtaszek | Elżbieta Mach-Lichota | Dorota Ozga Katedra Ratownictwa Medycznego Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego...