Lekoterapia zakażeń Lactobacillus sp. – przegląd piśmiennictwa

Lekoterapia zakażeń Lactobacillus sp. – przegląd piśmiennictwa Treatment of Lactobacillus sp. infections – review Marta Kłos Katedra Mikrobiologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, ul. Czysta 18, 31-121 Kraków Wpłynęło: 20.09.2016 Zaakceptowano: 10.10.2016...

Znaczenie kliniczne Stenotrophomonas maltophilia

Znaczenie kliniczne Stenotrophomonas maltophilia Clinical significance of Stenotrophomonas maltophilia Dorota Bartoszek1 | Małgorzata Fleischer2 1 Katedra i Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu2 Katedra i Zakład...