Powikłania ospy wietrznej – omówienie wybranych przypadków

Powikłania ospy wietrznej – omówienie wybranych przypadków Complications of varicella – presentation of selected cases Ewa Duszczyk1, 2 | Ewa Talarek1, 2 1 Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego2 SP ZOZ Wojewódzki Szpital...