Ocena przydatności in vitro opatrunku lipidokoloidowego zawierającego jony srebra do eradykacji biofilmów mieszanych Pseudomonas aeruginosa i Staphylococcus aureus tworzących się w zróżnicowanych warunkach hodowlanych

Ocena przydatności in vitro opatrunku lipidokoloidowego zawierającego jony srebra do eradykacji biofilmów mieszanych Pseudomonas aeruginosa i Staphylococcus aureus tworzących się w zróżnicowanych warunkach hodowlanych

Ocena przydatności in vitro opatrunku lipidokoloidowego zawierającego jony srebra do eradykacji biofilmów mieszanych Pseudomonas aeruginosa i Staphylococcus aureus tworzących się w zróżnicowanych warunkach hodowlanych In vitro suitability of a lipocolloid dressing...