Wymazy z rany oparzeniowej – analiza mikrobiologiczna

Wymazy z rany oparzeniowej – analiza mikrobiologiczna Wound culture in burn patients – a microbiological analysis Anna Pudelewicz1 | Monika Lisiecka2, 3 1 Klinika Chirurgii Urazowej, Leczenia Oparzeń i Chirurgii Plastycznej Uniwersytetu Medycznego im. K....

Penicylina – czy można o niej zapomnieć?

Penicylina – czy można o niej zapomnieć? Penicillin – can we forget about it? Beata Kowalska-Krochmal ORCID: 0000-0002-1224-1560 Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu,ul. Borowska 211a, 50-556 Wrocław, Tel.:...

Zapobieganie zakażeniom poprzez stosowanie procedur higienicznych

Zapobieganie zakażeniom poprzez stosowanie procedur higienicznych Preventing infections with the use of hygienic procedures Beata Denisiewicz Stobrawskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Kup, ul. K. Miarki 14, 46-082 Kup, e-mail: epidemiolog@szpital-kup.eu Wpłynęło:...