Rozpoczęła się rejestracja na II Forum Zakażeń w Jachrance. Sprawdź tematykę konferencji, warunki uczestnictwa i szczegóły wydarzenia.

W dniach 12–14 maja 2022 r. w Centrum Kongresowym Hotelu Warszawianka w Jachrance odbędzie się konferencja II Forum Zakażeń pod hasłem „Skuteczne rozwiązania w walce z zakażeniami”.

Wydarzenie jest nie tylko kontynuacją cyklu, który z sukcesem rozpoczął się w 2019 r., ale także stanowi odpowiedź na rosnącą potrzebę środowiska medycznego związaną z pogłębianiem wiedzy na temat zakażeń o różnej etiologii. Podczas konferencji wystąpią przedstawiciele najważniejszych instytucji, stowarzyszeń naukowych i ośrodków specjalistycznych, zajmujących się problematyką zakażeń.

Podczas konferencji wybitni specjaliści z całej Polski opowiedzą m.in. o:

 • rekomendacjach diagnostyki i leczenia zakażeń,
 • zakażeniach bakteryjnych, grzybiczych, mieszanych,
 • zakażeniach szpitalnych – leczeniu i profilaktyce oraz nowych zagrożeniach szczepami wieloopornymi,
 • roli i zadaniach Zespołu ds. Kontroli Zakażeń,
 • zakażeniach związanych z cewnikiem i dostępem naczyniowym,
 • pacjencie w oddziale intensywnej opieki; sepsie i wstrząsie septycznym,
 • procedurach przygotowania pacjenta do zabiegu; zakażeniu miejsca operowanego,
 • postępowaniu z raną zakażoną i niezakażoną – w świetle obowiązujących wytycznych,
 • biofilmie tworzonym przez drobnoustroje w patogenezie zakażeń,
 • antyseptyce, lawaseptyce, dezynfekcji,
 • higienie szpitalnej: dekontaminacji wyrobów medycznych i procedury walidacji.

II Forum Zakażeń to konferencja skierowana do lekarzy różnych specjalności, mikrobiologów, pielęgniarek, położnych, członków Zespołów ds. Kontroli Zakażeń Szpitalnych i innych przedstawicieli zawodów medycznych, którzy w swojej codziennej praktyce borykają się z problemem zakażeń.

Organizatorami wydarzenia są Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz wydawnictwo Evereth Publishing, wydawca czasopisma naukowego „Forum Zakażeń”. Przewodniczącą Komitetu Naukowego jest prof. dr hab. n. med. Marzenna Bartoszewicz, specjalistka mikrobiologii i znana ekspertka w dziedzinie zakażeń.