Program merytoryczny konferencji II Forum Zakażeń jest już dostępny. Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi wykładów, prelegentów oraz warsztatów podczas wydarzenia.

W dniach 12–14 maja 2022 r. w Centrum Kongresowym Hotelu Warszawianka w Jachrance odbędzie się konferencja II Forum Zakażeń pod hasłem „Skuteczne rozwiązania w walce z zakażeniami”. Wydarzenie skierowane jest do lekarzy różnych specjalności, mikrobiologów, pielęgniarek, farmaceutów, członków Zespołów ds. Kontroli Zakażeń Szpitalnych i innych przedstawicieli zawodów medycznych, którzy w swojej codziennej praktyce borykają się z problemem zakażeń.

Wśród wybitnych specjalistów, którzy podczas konferencji podzielą się z uczestnikami swoją wiedzą i doświadczeniem, znaleźli się m.in.: prof. dr hab. n. med. Andrzej Kübler, Prezes Stowarzyszenia Pokonać Sepsę, prof. dr hab. n. med. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat, Konsultant Krajowy w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej, prof. dr hab. n. med. Leszek Szenborn, Członek państwowej Rady ds. COVID-19, a także prof. dr hab. n. med. Mirosław Czuczwar, prof. dr hab. n. med. Eugenia Gospodarek-Komkowska, dr n. med. Grzegorz Krasowski, dr hab. n. med. Adam Junka, prof. nadzw., dr n. med. Beata Kowalska-Krochmal, dr hab. n. med. Beata Mączyńska, dr hab. n. med. Dorota Rożkiewicz, dr n. med. Mirosława Malara oraz mgr Dorota Kudzia-Karwowska.

W programie merytorycznym II Forum Zakażeń znalazły się sesje dotyczące:

  • nowych wyzwań w medycynie zakażeń,
  • diagnostyki zakażeń bakteryjnych i grzybiczych w dobie lekooporności,
  • skutecznych rozwiązań w sterylizacji i dezynfekcji,
  • postępów w skutecznym leczeniu ran,
  • higieny rąk i wybranych zagadnień profilaktyki zakażeń,
  • aktualności w diagnostyce i leczeniu sepsy.

Drugiego dnia konferencji organizatorzy zapraszają ponadto do udziału w bloku warsztatów praktycznych, które będą odbywały się równolegle.

Przewodniczącą Komitetu Naukowego konferencji jest prof. dr hab. n. med. Marzenna Bartoszewicz, specjalistka mikrobiologii i znana ekspertka w dziedzinie zakażeń. Wydarzenie organizują Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz wydawnictwo Evereth Publishing, wydawca czasopisma naukowego „Forum Zakażeń”.

Zachęcamy do rejestracji i zapoznania się z programem konferencji.