Bezpłatny udział w konferencji wraz zakwaterowaniem w Zakopanem czy roczna prenumerata czasopisma naukowego – to nagrody, które czekają w konkursie w ramach wydarzenia IV Forum Zakażeń. Wystarczy wysłać pracę naukową do czasopisma „Forum Zakażeń”. Wygrywa aż 10 osób!

Konferencja IV Forum Zakażeń odbędzie się w dniach 15–17 kwietnia 2024 r. w Bachleda Hotel Kasprowy w Zakopanem. To jedyne tak interdyscyplinarne spotkanie specjalistów w Polsce poświęcone szeroko rozumianej medycynie zakażeń. Na uczestników czeka wiele wykładów merytorycznych, paneli dyskusyjnych oraz warsztatów. Forum Zakażeń jest również świetną okazją, by zapoznać się z najnowszymi rozwiązaniami w tej dziedzinie, a także szansą na nawiązanie nowych znajomości, wymianę doświadczeń i rozmowy kuluarowe.

Jakie nagrody przewidziano w ramach konkursu?

Konkurs polega na przesłaniu pracy naukowej do czasopisma „Forum Zakażeń”. Przewidziano aż 10 nagród dla najlepszych autorów, a w nich:

  • bezpłatny udział w konferencji IV Forum Zakażeń wraz z zakwaterowaniem i wstępem na wydarzenia towarzyszące (wygrywają 4 osoby);
  • bezpłatny wstęp na konferencję IV Forum Zakażeń (wygrywają 3 osoby);
  • roczna prenumerata czasopisma „Forum Zakażeń” dla autorów, których prace zakwalifikowały się do publikacji (wygrywają 3 osoby).

Zasady udziału w konkursie

„Forum Zakażeń” to oficjalne czasopismo naukowe Towarzystwa Mikrobiologii Klinicznej i Stowarzyszenia na Rzecz Badania i Leczenia Sepsy „Pokonać Sepsę”. Periodyk ujmuje w swoich treściach problematykę szeroko pojętego zagadnienia, jakim są zakażenia. Dzięki interdyscyplinarności czasopisma artykuły w nim zawarte przedstawiają obszerną wiedzę na temat zakażeń, które wciąż stanowią duże wyzwanie dla współczesnej medycyny. Za publikację w czasopiśmie Autorowi przysługuje 20 punktów MNiSzW.

Udział w konkursie może wziąć każda osoba związana zawodowo z medycyną. Uczestnicy mogą zgłosić pracę oryginalnąpracę poglądową/przeglądową lub opis przypadku o charakterze naukowym, mieszczącą się w problematyce czasopisma. Zgłoszone prace powinny być zgodne z Procedurą Redakcyjną oraz Instrukcjami dla Autorów (więcej informacji znajduje się tutaj w zakładkach „Procedura Redakcyjna” i „Instrukcje dla Autorów”).

PRZECZYTAJ REGULAMIN KONKURSU

Zgłoszenie pracy naukowej do udziału w Konkursie wymaga zamieszczenia w formularzu zgłoszeniowym następującej informacji: „Oświadczam, że zapoznałem/łam się i akceptuję Regulamin Konkursu” wraz z datą akceptacji Regulaminu. Informację tę należy zamieścić w rubryce „Uwagi” w formularzu zgłoszenia pracy. Zgłoszenie niezawierające powyższych informacji nie zostanie dopuszczone do Konkursu.

Zgłoszenia konkursowe można przesyłać do dnia  29 lutego 2024 r. Wyłonienie zwycięzców zostanie ogłoszone 8 marca 2024 r.