Interdyscyplinarna e-konferencja dla specjalistów Forum Zakażeń ONLINE odbędzie się w dniach 2-4 grudnia 2020 r. Wiodące hasło spotkania brzmi: „Zakażenia, które przysłonił nam COVID-19”. Zapraszamy do rejestracji: fz2020.pl.

To największa konferencja o zakażeniach w Polsce: