W dniach 1–2 grudnia 2023 r. w Warszawie odbędzie się 15. Konferencja Sekcji Kardiologii Sportowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. To wyjątkowe spotkanie zrzeszające specjalistów różnych dziedzin, by wspólnie pochylić się nad szeroko rozumianą kardiologią sportową. Rejestracja na wydarzenie jest już dostępna na stronie internetowej sks2023.pl. 

Konferencja skierowana jest przede wszystkim do medyków, którzy interesują się szeroko rozumianą kardiologią sportową, ale także do tych, którzy na co dzień pracują z pacjentem aktywnym fizycznie. W ciągu dwudniowego spotkania odbędą się wykłady dydaktyczne, jak również warsztaty, które dostarczą uczestnikom umiejętności praktycznych.

Aktualne problemy, nowe i stare wyzwania

Na to dwudniowe spotkanie organizatorzy przygotowali bardzo szeroki program merytoryczny. Zostaną poruszone takie tematy jak: nagły zgon sercowy u sportowców, badania elektrokardiograficzne sportowców, zaburzenia rytmu i przewodnictwa. Specjaliści skierują swoją uwagę także na problemy, które coraz częściej dotykają młodych ludzi, a mianowicie szerzącą się plagę zwolnień z zajęć wychowania fizycznego. Spróbują odpowiedzieć również na pytanie, czy i w jaki sposób można walczyć z tym problemem. Ponadto poruszony zostanie temat zabezpieczania imprez sportowych przez medyków. A to tylko część istotnych tematów, które będą omówione podczas spotkania w Warszawie!

Organizatorami 15. Konferencji Sekcji Kardiologii Sportowej PTK są Sekcja Kardiologii Sportowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i wydawnictwo naukowe Evereth Publishing. Przewodniczącą Komitetu Naukowego konferencji jest dr n. med. Maria Miszczak-Knecht, natomiast Organizacyjnego – dr Bartosz Szafran.