W dniach 20–21 stycznia 2023 r. Dolny Śląsk stanie się miejscem wymiany doświadczeń, pogłębiania wiedzy i praktyki w dziedzinie kardiologii. Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, jako pierwszy w historii (i jako pierwszy oddział PTK w ogóle) organizuje dwudniową konferencję dla wszystkich zainteresowanych kardiologią, pracujących w tym właśnie regionie Polski. Zarejestruj się już dzisiaj!

Zaplanowana na styczeń 2023 r. konferencja Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego będzie doskonałą okazją do spotkania się ze wszystkimi, których na Dolnym Śląsku zajmuje szeroko pojęta kardiologia. Organizatorami konferencji są wydawnictwo Evereth Publishing oraz Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Przewodniczącą Komitetu Naukowego wydarzenia jest dr n. med. Ewa Mroczek, przewodnicząca Oddziału Wrocławskiego PTK.

Dwudniowa konferencja dla wszystkich zainteresowanych kardiologią

Do udziału w konferencji zapraszamy nie tylko kardiologów, ale także osoby specjalizujące się w tej dziedzinie, internistów, lekarzy rodzinnych, pielęgniarki, ratowników, techników i każdego, kto interesuje się kardiologią.

– Zarząd naszego Oddziału podjął decyzję, by zorganizować po raz pierwszy w historii (i jako pierwszy oddział PTK w ogóle) dwudniową konferencję dla wszystkich zainteresowanych kardiologią, pracujących na Dolnym Śląsku. Spotkajmy się 20 i 21 stycznia 2023 r. w Hotelu Ibis Styles we Wrocławiu i porozmawiajmy o kardiologii! – podkreśla dr n. med. Ewa Mroczek, Przewodnicząca Oddziału Wrocławskiego PTK.

Kompleksowo o opiece nad pacjentem z chorym sercem

W programie merytorycznym spotkania uwzględniono wykłady teoretyczne i praktyczne warsztaty, obejmujące niemal wszystkie aspekty opieki nad pacjentem z chorym sercem. Od elektrokardiografii przez echokardiografię po elektrofizjologię. Od choroby wieńcowej i niewydolności serca po wady wrodzone i nadciśnienie płucne. Wśród tematów przewodnich konferencji znajdują się:

 • ostre zespoły wieńcowe,
 • echokardiografia,
 • nadciśnienie płucne,
 • wady serca wrodzone i nabyte,
 • elektrokardiografia nieinwazyjna,
 • elektrofizjologia kliniczna,
 • zaburzenia rytmu serca i przewodzenia,
 • migotanie przedsionków,
 • zatorowość płucna,
 • niewydolność serca,
 • intensywna terapia kardiologiczna,
 • ambulatoryjna opieka kardiologiczna,
 • rehabilitacja kardiologiczna,
 • pacjent kardiologiczny w gabinecie lekarza POZ

i wiele, wiele innych.

„Mój najgorszy pacjent z…” – zgłoś przypadek kliniczny!

I Konferencja Oddziału Wrocławskiego PTK będzie również okazją, by dolnośląskie ośrodki kardiologiczne pochwaliły się swoimi osiągnięciami, a uczestnicy zaprezentowali ciekawe przypadki kliniczne podczas specjalnie poświęconej temu sesji pt. „Mój najgorszy pacjent z…”.

Przypadki mogą dotyczyć każdej dziedziny kardiologii – diagnostyki nieinwazyjnej, inwazyjnej, obrazowej, intensywnej terapii kardiologicznej, leczenia ostrych zespołów wieńcowych, niewydolności serca, chorób rzadkich, przypadków multidyscyplinarnych. Tematyka jest nieograniczona, powinna jednak wiązać się z kardiologią. Zgłoszeń można dokonywać do dnia 15 grudnia 2022 r. poprzez przesłanie na adres mailowy: wroclaw@evereth.pl krótkiego opisu przypadku, zawierającego kluczowe informacje o pacjencie, zdjęcia badań diagnostycznych itp.